Ajablanarlisi shundaki, ramzlar va madaniyatlarning xilma-xilligiga qaramay, barchasi qo’shish va ko’paytirishga asoslangan. Masalan, bizga tanish hind-arab raqamlarida: 1,434 = (1 x 1000) + (4 x 100) + (3 x 10) + (4 x 1).

Nima uchun odamlar bir xil arifmetikani qayta-qayta ixtiro qilishdi? Arifmetika kashf etilishini kutayotgan universal haqiqat bo’lishi mumkinmi?

Sirni ochish uchun nima uchun qo’shish va ko’paytirish uning asosiy operatsiyalari ekanligini so’rashimiz kerak. Biz yaqinda bu savolni berdik va falsafa, matematika yoki kognitiv fanlardan ilmiy qat’iylik standartlariga javob beradigan qoniqarli javob yo’qligini aniqladik.

Nima uchun arifmetika to’g’ri ekanligini bilmasligimiz bizning bilimimizdagi jiddiy bo’shliqdir. Arifmetika fan uchun ajralmas bo’lgan oliy matematikaning asosidir.

Fikrlash tajribasini ko’rib chiqing. Fiziklar kelajakda “hamma narsa nazariyasi” yoki ” xudo tenglamasi ” maqsadiga erishdilar. Agar bunday nazariya koinotdagi barcha fizik hodisalarni to’g’ri bashorat qila olgan taqdirda ham, arifmetikaning o’zi qayerdan kelganini va nima uchun u universal haqiqat ekanligini tushuntirib bera olmaydi.

Bu savollarga javob berish matematikaning fandagi o‘rnini to‘liq anglashimiz uchun zarurdir.

Asalarilar maslahat beradi

Biz arifmetikaning biologik kelib chiqishi bor degan taxminga asoslangan yangi yondashuvni taklif qildik.