Biroq, hokimiyat mustaqilligi tushunchasi bu g’oyani shubha ostiga qo’yadi. Diniy ta’limotlarga qaramay, bolalar ma’lum axloqiy me’yorlarni hatto Xudoga o’xshagan oliy mavjudot tomonidan ham o’zgarmas deb bilishlari mumkinligini ta’kidlaydi. Avvalgi tadqiqotlar shuni ko’rsatdiki, bolalar axloqiy me’yorlarni diniy me’yorlardan farqlay oladilar, birinchisini har qanday hokimiyat arbobidan, shu jumladan Xudodan mustaqil deb bilishadi.

Intuitiv metaetika odamlarning axloq tabiati haqidagi tug’ma tasavvurlari bilan shug’ullanadi. Tadqiqotlar shuni ko’rsatdiki, kattalar ham, bolalar ham axloqiy takliflarni sub’ektiv fikrlar emas, balki ob’ektiv haqiqat sifatida ko’rishadi. Axloqni ob’ektiv fakt sifatida qabul qilish axloqiy me’yorlarni o’zgartirish imkoniyati haqidagi e’tiqodlarga ta’sir qilishi mumkin.