Chuqurlik psixologiyasi bir vaqtning o’zida bir nechta sohalarni birlashtiradi. U ko’proq xorijda psixikaning ongsiz mexanizmlarini o’rganish uchun ishlatiladi.

Chuqurlik psixologiyasini rivojlantirishda buyuk psixologlarning ishtiroki

Chuqurlik psixologiyasi buyuk psixologlarning asarlariga asoslangan bir nechta sohalarni birlashtiradi. Tarixiy ma’lumotlarga ko’ra, psixologiyaning asoschisi Evgen Bleulerdir. Ba’zi psixologlar ongsiz mexanizmga umumiy ma’noda qarashgan bo’lsa-da, Bleuler chuqurroq qazishdi.

Ong osti chuqurligini o’rganuvchi psixologiya yordamida siz hatto yashirin jinsiy istaklar, shuningdek, axloqiy fazilatlar haqida ham bilib olishingiz mumkin. Ushbu yo’nalish taniqli psixologlarning asarlari tufayli mavjud bo’la boshladi.

Ko’pgina tadqiqotlar jarayonida chuqurlik psixologiyasi paydo bo’ldi, bu tibbiyot sohasida yangi hodisa – psixosomatikaning paydo bo’lishi uchun o’ziga xos turtki bo’ldi. Tibbiy tadqiqotlar davomida olimlar jismoniy anomaliyalar va kasalliklarga psixologik omillar katta ta’sir ko’rsatishi mumkin degan xulosaga kelishdi. Odamlar barcha kasalliklar asabdan kelib chiqadi, deb bejiz aytishmaydi. Bunday holda, biz har qanday kasallik yuzaga kelganda, muammoning ildizini ruhiy salomatlikdan izlash kerakligi haqida gapiramiz.

Chuqur psixologiya va psixoanaliz

Psixoanaliz chuqur psixologiya bilan umumiy narsaga ega. Bunday chambarchas bog’liqlik chuqurlik psixologiyasining asoschisi bir vaqtning o’zida Freyd bilan birga psixologiyani o’rganganligi bilan bog’liq edi. Shuning uchun ham bu ikki harakatda o’xshash xususiyatlar va usullarni kuzatish mumkin.

Shaxsning qalbida chuqur sodir bo’ladigan jarayonlarni o’rganish aqliy idrokni faqat yuzaki o’rganadigan usullarga mutlaqo ziddir. Chuqur psixologiyani o’rganishning asosiy predmeti – bu shaxs shaxsiyatining chuqur qatlamlari.

Inson ongi ko’p narsalarni idrok etishga qodir emas va u ma’lumotlarning faqat kichik bir qismi haqida oqilona fikr yurita oladi. Shunday qilib, chuqur psixologiya psixoanalizdan qisman o’zlashtirilgan turli usullar orqali yashirin joylarga kirishi mumkin.

Chuqurlik psixologiyasi tushunchasi

Chuqur psixologiya shuni ko’rsatadiki:

  • har qanday psixologik faoliyat turli xil tasvirlarning mevasidir;
  • inson ongi shu qadar oldindan aytib bo’lmaydiki, bu holda somatik xususiyatlar bilan bog’liqlik ko’rinadi;
  • aqliy jarayon qisman ongli va qisman ongsiz faoliyatni o’z ichiga oladi;
  • sodir bo’layotgan ongsiz ruhiy jarayonlar – bu qandaydir bostirilgan tajribalar;
  • Ruhiy salomatlikning asosiy vazifasi bir vaqtning o’zida o’zini boshqacha ifodalaydigan ruh va tanani bog’lashdir.

Chuqurlik psixologiyasining asosiy tezislari:

  1. Insonda instinktiv bo’lgan istaklar ko’pincha jamiyatdagi normalar va madaniyatga zid keladi.
  2. Insonning xatti-harakati ma’lum darajada ongsiz jarayonlarga bog’liq.
  3. Nevrotik tabiatning paydo bo’ladigan buzilishlari odatda istalgan va umumiy qabul qilingan tamoyillar o’rtasidagi nomutanosiblik bilan bog’liq.