Hayot ma’lum bir maqsadga yoki bir qator maqsadlarga erishishga bo’ysunadi. Boshqalarni motivatsiya qila oladigan xarizmatik lider. Faqat kerakli mavzularni diqqat bilan o’rganadi. Ajoyib rahbar, avtoritar uslub. Tez qaror qabul qilish va ular uchun to’liq javobgarlikni o’z zimmasiga olishga qodir.