NLP NIMA

NLP (neyro lingvistik dasturlash) – bu so’zlarning kuchi bizning fikrlash va xatti-harakatlarimizni o’zgartirishi mumkinligi haqidagi nazariyaga asoslangan samarali muloqot qilish va o’z ongingiz bilan ishlash texnikasi va yondashuvidir.

Bunday usullar xulq-atvor namunalari bilan ishlaydi va psixologik ta’sir yordamida inson ongida muayyan munosabatlarni mustahkamlaydi. Odatda, NLP insonning harakatga motivatsiyasini va u uchun muhim bo’lgan ba’zi maqsadlarga erishishga munosabatini yaratish uchun ishlatiladi. Texnologiyaning o’zi esa salbiy ta’sir ko’rsatmaydi – bu turli xil usullarda qo’llanilishi mumkin bo’lgan vositadir.

Shu bilan birga, jangovar NLP texnikasi ayniqsa shafqatsizdir. Ular insonga yordam berish uchun emas, balki uni boshqa shaxsning manfaatlarini ko’zlab harakat qilishga majbur qilish uchun mo’ljallangan. Bu axloqiy bo’lmagan aloqa texnologiyasi, lekin undan butunlay qochish mumkin emas, xuddi yoqimsiz odamlar bilan muloqot qilishdan qochish kabi. Shuning uchun NLPga qarshi kurash usullari sizga nisbatan qo’llanilayotganligini o’z vaqtida aniqlash va boshqalarning ta’siriga tushib qolmaslik uchun ularga qarshilik ko’rsatish muhimdir.

Ko’pincha bunday amaliyotlar siyosat, agressiv savdo va huquqni muhofaza qilish organlarida qo’llaniladi. Ammomanipulyatsiya bizning hayotimizga shu qadar chuqur kirib bordiki, ko’p odamlar, ba’zida hatto ongsiz ravishda shaxsiy va ishdagi muloqotda foydalanishga moyil.