Tadqiqotchilar ishtirokchilarni tabiiy sharoitlarida kuzatdilar va ikkita asosiy holatga e’tibor qaratdilar: eksperimental holat (EK), ya’ni kimdir telefonini ko’tarib, ekranga kamida besh soniya qaraganida va boshqaruv holati (CC), ya’ni kimdir telefonlarini ko’tardilar, lekin ekranga qaramadilar.

Statistik modellar kunning turli vaqtlari va ijtimoiy sharoitlarda mimika xatti-harakatlarini tahlil qilish uchun ishlatilgan. ECda mimika 38,5% vaqtni tashkil etdi. CCda mimika faqat 4,7% hollarda sodir bo’lgan. Mimika 2020 yilgi blokirovkadan so’ng ko’proq tarqalgan bo’lib, 2021 yildagi 30 foizga nisbatan 44,9 foizni tashkil etdi va oziq-ovqat mavjud bo’lganda kamroq tarqalgan.