1. Jeyms Xolisning “Ko’ngil hovuzlari”

Mening depressiyamning ma’nosi nima? Mening g’azabim nimani anglatadi? Yo’qotishni boshdan kechirganimda, men nima uchun qayg’uraman? Faylasuf va yungiyalik tahlilchi Jeyms Xolis chuqur ruhiy kechinmalarni tahlil qilib, inson ruhi aynan ularda shakllanadi va mustahkamlanadi, degan xulosaga keladi. Zero, biz hayotning nafaqat mashaqqatlariga, balki uning qadr-qimmati, eng teran ma’nosiga ham shunday duch kelamiz.

Bizning vazifamiz – bu holatlarni bostirmasdan va ular bilan bog’liq og’riqni boshqalarga aks ettirmasdan “tajriba qilish”. Bunday ichki ish nafaqat shifo uchun, balki etuklikning boshlanishi uchun ham zaruriy shartdir.

Cogito markazi, 2010 yil.