Tuyg’ular erta yoshdan boshlab har bir inson hayotining juda muhim qismidir. Hissiy qo’zg’alish va hissiyotga asoslangan reaktsiyalar faoliyatni yaxshilashi yoki yomonlashishi mumkin. Masalan, mo”tadil qo’zg’alish ta’sirida biz samaraliroq harakat qilishimiz mumkin, ammo stressning intensivligi yoki g’azab, qo’rquv yoki g’azab kabi salbiy his-tuyg’ular optimal darajadan oshib ketganda, bizning harakatlarimiz samarali bo’lishni to’xtatadi. Tuyg’ularni tartibga solish sizga optimal ruhiy holatni saqlashga imkon beradi, o’z his-tuyg’ularingizni tartibga solishning iloji yo’qligi xatti-harakatlar va ruhiy muammolarga olib keladi.


O’z-o’zini tartibga solish yoki o’z his-tuyg’ularini boshqarish qobiliyati hissiy etuklikning asosiy ko’rsatkichlaridan biridir. Sizning ruhiy holatingizni nazorat qilish imkonini beruvchi turli xil o’z-o’zini boshqarish usullari mavjud.

O’z-o’zini tartibga solish nima?

Ko’pincha o’z-o’zini tartibga solish qo’zg’alish darajasini nazorat qilish va energiya resurslarini tiklash deb tushuniladi. Keng ma’noda aqliy o’zini o’zi boshqarish tirik tizimlar faoliyatini tartibga solish darajalaridan biri hisoblanadi, bu esa voqelikni aks ettirish va modellashtirishning aqliy vositalaridan foydalanish bilan tavsiflanadi.

Amerikalik tadqiqotchi Roy Baumeysterning fikricha, o’z-o’zini tartibga solish bir-birining ustiga chiqadigan past va yuqori tartibli jarayonlarni o’z ichiga oladi. Reaksiyani boshlash va to’xtatish, bir reaktsiyani boshqasiga almashtirish o’z-o’zini tartibga solishning asosiy mohiyatidir. Samarali o’z-o’zini tartibga solish bilan, odam g’azabning portlashi kabi past reaktsiyani bostirishga qodir. Pastki tartibdagi jarayonlar yuqori darajadagi jarayonlarga qaraganda kuchliroq bo’lganda buzilish sodir bo’ladi.

Psixolog Valter Mishel o’z-o’zini tartibga solishni psixososyal tizimning adekvat xulq-atvorni rivojlantirish uchun motivatsiyasi sifatida belgilashni taklif qildi.

O’z-o’zini tartibga solish strategiyasi

Ruhiy holatni tartibga solish – bu hissiyotlarni kontekstga yoki shaxsiy maqsadlarni qondirishga moslashtirish. U hissiy reaktsiyalarni, ayniqsa ularning intensivligi va davomiyligini kuzatish, baholash va o’zgartirish bilan bog’liq tashqi va ichki jarayonlarni o’z ichiga oladi. Kundalik vaziyatlarda hissiy jihatdan etuk odam o’zi nimani his qilayotganini tan oladi, uning vaziyatga qanchalik mos kelishini baholaydi va ushbu ma’lumotlarga asoslanib, hissiy reaktsiyalarini tartibga soladi.

O’z-o’zini tartibga solish usullari

Ruhiy holatni mustaqil boshqarish uchun psixologik o’zini o’zi boshqarish usullari qo’llaniladi. Ish besh bosqichdan iborat bo’lib, unda stress omillari besh toifadan aniqlanadi: biologik, hissiy, kognitiv, ijtimoiy, ijtimoiy.

Ruhiy holatni o’z-o’zini boshqarishning ko’plab usullari mavjud, ular 4 asosiy guruhga bo’lingan:

 • nerv-mushak (progressiv) yengillik;
 • autogen ta’lim;
 • ideomotor ta’lim;
 • tasvirlarning hissiy rekreatsiyasi.

O’z-o’zini tartibga solish usullarini qo’llash maqsadlari:

 • stress belgilarini yo’q qilish;
 • hissiy stress darajasini pasaytirish;
 • istalmagan oqibatlarning oldini olish;
 • resurslarni safarbar qilish.

O’z-o’zini tartibga solish usullarining umumiy xususiyatlari

Barcha usullarning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

 • insonning funktsional holatini uning namoyon bo’lishining asosiy darajalariga ta’sir qilish ob’ekti sifatida tahlil qilish: fiziologik, psixologik va xulq-atvor;
 • davlatni o’zgartirish uchun maxsus harakatlarga imkon beradigan tegishli shart-sharoitlarni yaratishga urg’u berish;
 • davlatni o’zgartirishga (tartibga solishga) faol munosabatni rivojlantirish;
 • tegishli o’z-o’zini boshqarish ko’nikmalarini izchil egallash.