Shaxsni tavsiflashda psixologlar jamiyat, ma’lum bir shaxs yoki odamlar guruhining fikri ta’siri ostida o’z qarashlari va e’tiqodlarini o’zgartirish tendentsiyasi haqida gapirib, “muvofiqlik” tushunchasidan foydalanadilar. Biror kishi boshqa odamlarning fikriga yuqori darajada qarshilik ko’rsatadi yoki yuqori darajadagi itoatkorlikka ega. Inson o’z raqiblarining fikriga to’g’ri kelganda o’zini neytral pozitsiyada topadi. O’zingizning rivojlanishingiz uchun sizning muvofiqlik darajangizni baholash muhimdir va buni testdan o’tkazish orqali amalga oshirish mumkin. Boshlaylikmi?