Noaniq va tez o’zgaruvchan vaqtlarda qarama-qarshi ma’lumotlar paydo bo’lishi mumkin, bu odamlarning tavsiya etilgan xatti-harakatlar va ko’rsatmalarning zarurligi va samaradorligiga ishonchi va ishonchining pasayishiga olib keladi. Bu odamlarning himoya choralarini qabul qilishini kamaytirish orqali epidemiyani yomonlashtirishi mumkin.

Oldingi tadqiqotlar shuni ko’rsatdiki, SARS-CoV-2 ning mavjudligi va zo’ravonligiga shubha bilan qarash, COVID-19 profilaktik xatti-harakatlariga kamroq rioya qilish va xavfni idrok etish bilan bog’liq.

Yangi tadqiqot mualliflarining fikriga ko’ra, xavfni idrok etish va COVID-19 bilan bog’liq e’tiqodlarga ta’sir qiluvchi kuchli evristik usullardan biri murakkab g’oyalarni soddalashtiradigan individual misollar bo’lgan misollardan foydalanishdir.