Tuzoq: muammoni yumshatish

Mariya Lekareva, gestalt-terapevt: “Shuni yodda tutish kerakki, “yaxshijanjal“ arxaik rus mentalitetida bu mushtlashishni anglatardi, bu har doim ham suhbatdoshlarning nuqtai nazarini aniqlab bermasdi. Yupqa dunyo samaraliroq bo’lib,muzokaralarga imkon berdi. Biroq, bugungi sharoitda bu gap muammoni yanada og‘irlashtiradi va o‘zaro tushunmovchilikni “saqlaydi””.

Lev Khegai, jungiyalik tahlilchi: “Madaniyatimizda bu ibora asosan kompensatsiya sifatida ishlatiladi: u bizda etishmayotgan narsani ifodalaydi. Biz qo’shnilarimiz bilan murosaga kelish va tinch-totuv yashash qobiliyatimiz bilan ajralib turmaymiz. Psixologik nuqtai nazardan, qimmatli narsa janjal uchun janjal emas, balki sheriklar o’rtasidagi o’zaro tushunishdir, bunga erishish uchun siz ba’zan o’z pozitsiyangizni ochiq aytishingiz va his-tuyg’ularingizni aniqlab olishingiz kerak. Demak, bu so‘z muzokaralar madaniyatimiz uchun erishish qiyin bo‘lgan idealga kayfiyatni qo‘yish uchun mo‘ljallangan”.

2. “ULAR OTLARNI O’RTADA O’ZGARTIRMAYDILAR”

Tuzoq: qarorlarni o’z vaqtida o’zgartira olmaslik va moslashuvchan bo’lish

Mariya Lekareva: “Bu gap bizning toʻliq javobgar shaxslarning qarorlariga tayanish tendentsiyasini aks ettiradi. Rus xalqi an’anaviy ravishda jamoada yashashga o’rganib qolgan vakollektivizm ruhibizga aniq individuallik ruhidan ko’ra ko’proq xosdir. Shuning uchun, birovning farmonlariga bo’ysunish qobiliyati kollektiv xalq tajribasiga juda mos keladi. Ammo bu ko’pincha mas’uliyatsizlikka olib keladi, “xo’jayin keladi, xo’jayin bizni hukm qiladi” tamoyiliga ko’ra. Zamonaviy dunyoda rivojlanish sur’ati samaradorlikni talab qiladi va maqolda aniq ifodalangan haddan tashqari inertsiya zararli bo’lishi mumkin».