Nizolashuvchanlik darajasini aniqlash so‘rovnomasi.

Nizolashuvchanlik darajasini aniqlash so‘rovnomasi.

Mazkur so‘rovnoma shaxsga nizolashuvchanlik xususiyati qanchalik xos ekanini aniqlashga xizmat qiladi. 1.  Jamoat transportida boshlanib ketgan tortishuvga sizning munosabatingiz qanday bo‘ladi? A) ishtirok etaman; b) qaysi tomonni haq deb bilsam, uning oldini olib, biror narsa deyman, v) faol aralashib, butun zarbani o‘zimga olaman. 2. Majlislarda rahbariyatni tanqid qilib chiqasizmi? A) yo‘q; b) yetarli asosga ega…