Diskursiv fikrlash nima?
|

Diskursiv fikrlash nima?

Inson tanlov va qaror qabul qilish zarurati bilan duch kelganda, u har xil fikrlash turlaridan foydalanadi. Bir turi noto’g’ri fikrga olib keladi, ikkinchisi ma’lum dalillar yordamida rasmni aniqroq ko’rishga yordam beradi. Fikrlashning ikkinchi turi diskursivdir. Ushbu maqolada ushbu fikrlashning xususiyatlari va uning kundalik hayotda yordam berish-qilmasligi haqida bilib olasiz. Diskursiv fikrlashning mohiyati Lotin tilidan tarjima qilingan diskursiv fikrlash…