Empatiya    qobiliyatini   o‘rganish metodikasi.

Empatiya    qobiliyatini   o‘rganish metodikasi.

      Mazkur   so‘rovnoma I. M. Yusupov tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, empatiya qobiliyatining rivojlanish darajasini aniqlash maqsadida qo‘llanadi. Empatiya insonning boshqalar kechinmalariga hamdard bo‘la olish qobiliyati.                         Ko‘rsatma:   «Xurmatli ishtirokchi,   quyida  berilgan  36 ta  xukumga  nisbatan  o‘z  munosabatingizni   bildiring. Buning uchun siz baholashning quyidagi tizimidan foydalanishingiz lozim:  0- bilmayman;  1- yoki, hech qachon;    2- ba’zida;   3-…

Empatiya – bu nimani anglatadi va hamdardlikni qanday rivojlantirish kerak
|

Empatiya – bu nimani anglatadi va hamdardlikni qanday rivojlantirish kerak

Terroristik hujum yoki boshqa salbiy voqealar haqidagi navbatdagi yangiliklarni tomosha qilganingizda qanday his-tuyg’ularni his qilasiz? Siz hozirgi paytda fojiani boshdan kechirayotgan boshqa odamlarning achchiq va og’riqlarini his qilyapsizmi? Ularning dardini va qarindoshlarining dardini tasavvur qila olasizmi? Empatiya – bu odamlarning boshqalarga hamdard bo’lish qobiliyati va boshqalarning fikrlari va his-tuyg’ularini tushunishdir. Va empatiya, obrazli qilib aytganda, dunyoga boshqa odamning ko’zi…