Falsafiy aqlning rivojlanishi
| |

Falsafiy aqlning rivojlanishi

Hayot, atrofdagi olam va koinot ko’lami haqidagi mulohazalar hayot haqiqatidan xabardor, o’z qalbi bilan his qiladigan tirik odamga xos bo’lgan falsafiy fikrlashning namoyonidir. Tomas Armstrong “Siz o’ylaganingizdan ko’proq narsani qila olasiz” kitobida inson aql-idrokining ko’p qirraliligi mavzusini ochib beradi. Siz bilan falsafiy aqlni rivojlantirish imkoniyatini va bunga ehtiyoj haqida savolni ko’rib chiqing. Ko’pchilik hayotning biron bir nuqtasida…