Fazoviy fikrlash nima?
|

Fazoviy fikrlash nima?

Shaxsiyat rivojlanganda, u asta-sekin bir necha xil bosqichlarni bosib o’tadi, bu vaqtda aql va fikrlash, shu jumladan mekansal shakllanadi. Bunda muvaffaqiyat tug’ma tug’ma qobiliyatlarga bog’liq; fazoviy fikrlash insonning dastlab qanchalik aqlli bo’lishidan qat’i nazar rivojlanishi mumkin va rivojlanishi kerak. Fikrlashning bunday turi odamga ba’zi tasvirlarni batafsil va uch o’lchovli aniq tasavvur qilishga yordam beradi. Mekansal fikrlash sizga…