O’quv jarayonining harakatlantiruvchi kuchlari va uning mantiqi
|

O’quv jarayonining harakatlantiruvchi kuchlari va uning mantiqi

O’quv jarayoni, albatta, ichki qarama-qarshilikka ega. Asosiy qarama-qarshilik sifatida maktab beradigan vazifa va o’quvchining bilim darajasi va rivojlanishi o’rtasida ma’lum ziddiyat mavjud. Bu o’rganishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi. O’qituvchi ushbu qarama-qarshiliklarni to’g’ri tushunishi va ulardan to’g’ri foydalanishi kerak. Pedagogik jarayon nafaqat o’quv muammolarini tan olishni, balki o’quvchining rivojlanishini faollashtiradigan, o’rganishning harakatlantiruvchi kuchiga aylanishga qodir bo’lgan muayyan sharoitlarni yaratishni ham…