Inson shaxsining psixologiyasi va tuzilishi

Inson shaxsining psixologiyasi va tuzilishi

Psixologiya fani uzoq vaqt davomida shaxsiyatni o’rganib keladi. Bugungi kunga qadar olimlar ushbu mavzuni to’liq ochib bera olmadilar, shaxsiy psixologik portretni yaratdilar. Shaxsning ko’p qirraliligi hozirda faol o’rganilmoqda. Ushbu maqolada siz shaxsning psixologik va ijtimoiy tuzilishi haqida bilib olasiz. Shaxs psixologiyasiga ehtiyoj Bugungi kunda odamlar tobora ko’proq jamiyat bilan o’zaro aloqada bo’lish uchun o’zlarini o’rganishga kirishishga harakat qilishmoqda. Shaxs…