Inson sotsializatsiyasi agentlari va ularning vazifalari
|

Inson sotsializatsiyasi agentlari va ularning vazifalari

Ijtimoiylashuv agentlari nima degan savolga javob berishdan oldin, sotsializatsiya tushunchasini o’zi anglab etish kerak. Ushbu tushunchaning kelib chiqishi Ogyust Kontning asarlaridan kelib chiqadi, garchi bu so’zning o’zi undan oldin ishlatilgan bo’lsa ham. Ammo bu atamani chinakam ilmiy tushuntirishni Komte bergan. Sotsiologiyaning ilmiy sohasi sifatida asoschisi sifatida u insonning shaxs sifatida shakllanishining protsessual mohiyatini ijtimoiy makonda faoliyat ko’rsatadigan…