Kim aybdor: imkoniyatlar va boshqalar
|

Kim aybdor: imkoniyatlar va boshqalar

Ba’zilar sabablarni, boshqalari – imkoniyatlarni qidirmoqdalar. Ushbu ibora atrofdagi dunyo bilan boshqacha munosabatda bo’lgan odamlarning 2 turini mukammal aks ettiradi. Birinchisi, ularning hayoti to’liq o’z qo’llarida, ikkinchisi esa sharoitga bog’liq deb hisoblaydi. Natijada, kimdir doimo shikoyat qiladi va hech narsa qilmaydi, kimdir muvaffaqiyatga erishadi, qolgan hamma narsalar tengdir. Evolyutsiya jarayonida inson moslashish qobiliyatini rivojlantirdi, bu bugungi kunda juda muhim…