|

Mantiqning asosiy qonunlarining ma’nosi va ularni qo’llash

Fikrlash shakllari va mantiq qonunlari qanday bog’liq? Kontseptsiyaning o’zi nimani o’z ichiga oladi? Mantiqiy qonunlarni kundalik hayotda qanday qo’llash mumkin va u nima beradi? Mantiqning 4 asosiy qonunlari mavjud. Ushbu fan miloddan avvalgi V asrda paydo bo’lgan va bugungi kunda tafakkur shakllari va uning qonuniyatlarini o’rganishda davom etmoqda. Shaxs to’g’risidagi qonun Qisqacha aytganda, ushbu qonun shunday ko’rinadi: bitta…