Ongning o’zgargan holati: bu qanday foyda va unga qanday erishish mumkin?
|

Ongning o’zgargan holati: bu qanday foyda va unga qanday erishish mumkin?

“Hech qanday vaziyatni yuzaga kelgan ong darajasida engib bo’lmaydi”, – deydi Albert Eynshteyn donolik bilan. Bu bizga nimani anglatadi? Inson ongining o’zgargan holatlari ezoterizm, sehr emas, balki psixologiya va hatto fizikadir! Biz tushunmagan va sezmagan har xil turdagi ong holatlari (ASC) mavjudligidan ko’pchilik bundan ham ko’proq hayratda qoladi. Keling, bunday holatlarning qanday alomatlari mavjudligini, qanday texnikalar ularga…