O’z-o’zini boshqarish nima?
|

O’z-o’zini boshqarish nima?

O’z-o’zini boshqarish – bu har qanday omillardan qat’i nazar, barcha tizimlarda muvozanatni saqlash qobiliyatidir. O’z-o’zini boshqarish tushunchasi psixologlar, sotsiologlar va faylasuflar tomonidan faol o’rganiladi. Falsafadagi ta’rif Ushbu fan fikrlash va axloq mexanizmlarini faol o’rganmoqda. Agar o’z-o’zini boshqarishni falsafa tomondan ko’rib chiqadigan bo’lsak, bu tushuncha dominant pozitsiyada ongni topgan holda, shaxsni o’zi ustidan to’liq nazorat qilishni anglatadi. Psixologlarning…