Proksimal rivojlanish zonasi nima?

Proksimal rivojlanish zonasi nima?

O’quv jarayonida biz ko’nikmalarni asta-sekin o’zlashtiramiz. Psixologiya va pedagogikada ko’plab yondashuvlar mavjud va ulardan birini Vygotskiy yaratgan: u proksimal rivojlanish zonasi deb ataladi. Proksimal rivojlanish zonasi mustaqil o’qiyotgan odam bilan intellektual salohiyat o’rtasidagi farqni anglatadi. Vigotskiy bo’yicha proksimal rivojlanish zonasi Proksimal rivojlanish zonasi kontseptsiyasi sovet psixologi va ijtimoiy konstruktivist Lev Vygotskiy tomonidan ishlab chiqilgan. Muammoni mustaqil ravishda hal…