Psixologik rivojlanish tushunchalari

Psixologik rivojlanish tushunchalari

Psixika inson taraqqiyotining mahsulidir. Ushbu kontseptsiyaning ko’plab talqinlari mavjud. V.I.Lenin e’tiboriga taqdim etilgan rivojlanishning ikkita kontseptsiyasini ta’kidlash kerak: rivojlanish – takrorlash; taraqqiyot qarama-qarshiliklarning birligini, butunlikni bir-biriga bog’liq bo’lgan bir-biriga qarama-qarshi bo’lgan qarama-qarshi tomonlarga bo’lishini anglatadi. Birinchi tushuncha ancha quruq, ikkinchisi mavjud bo’lish huquqiga ega. Uzoq vaqt davomida psixologiya birinchi tushunchani asosiy tushuncha sifatida boshqargan, uni evolyutsionist deb ham…