Ratsional va mantiqsiz fikrlash
|

Ratsional va mantiqsiz fikrlash

Ratsional va irratsional fikrlash bir-biriga qarama-qarshi. Birinchi turdagi idrok sizga har xil muammolarni oqilona echishga, ikkinchisi – har xil vaziyatlarda nostandart usullarni topishga imkon beradi. Ratsional fikrlash Tafakkurning ratsional turi faktlarni aniq ko’rish, turli muammolarni hal qilishning to’g’ri va samarali usullarini topish imkonini beradi. Bunday tafakkurga ega inson narsalarni asl nuri bilan ko’radi va ularni etarli darajada…