Ruhiy aks ettirish

Ruhiy aks ettirish

Aqliy aks ettirish dunyoni sub’ektiv idrok etishdir. Ya’ni, inson o’zi olgan ma’lumotni uning dunyoqarashi va qarashiga qarab qabul qiladi va qayta ishlaydi. Subyektivlikdan tashqari, ob’ektiv haqiqat ham mavjud. Ob’ektiv haqiqatni ma’lum bir odamning ongidan qat’i nazar, biron bir narsani ko’rish deb atash mumkin. Har bir insonning o’ziga xos tajribasi bor, bu shubhasiz uning psixikasi va xatti-harakatlariga hozirgi…