Nega salbiy fikrlash xavfli?
|

Nega salbiy fikrlash xavfli?

Yomon kayfiyatda bo’lganimizda, hamma narsa qo’ldan tushadi va go’yo butun dunyo qarshi bo’lganga o’xshaydi. Qiyinchiliklarni qanday hal qilishimiz, shuningdek, qiyinchiliklarni qanday qabul qilishimizga bog’liq. Ijobiy yoki salbiy munosabat atrofimizdagi dunyoga bo’lgan munosabatimizni va demak, bizning turmush darajamizni shakllantiradi. Shuning uchun salbiy fikrlash juda xavfli. Siz salbiy fikr yuritayotganingizni qanday tushunish va bu odatdan xalos bo’lish kerak? Bu qanday namoyon…