Odamlarning turlari va shaxsiyat turlari qanday farqlanadi?

Odamlarning turlari va shaxsiyat turlari qanday farqlanadi?

Shaxsiyat – bu “yagona shishada” inson o’ziga xosligining kvintessentsiyasi. Har birimiz xarakter va xulq-atvorning o’ziga xos xususiyatlariga ega – ular meros bo’lib olinadi va hayot davomida olinadi. To’g’ri, inson har doim ham o’zining shaxsiy xususiyatlaridan xabardor emas – hozircha ular yashiringan. Shu bilan birga, shaxsiy xususiyatlarning turlarini tushunish foydalidir: birinchidan, siz kim bilan munosabatlarni o’rnatishingizni osonroq bilib…