Tomas teoremasi: Badiiy adabiyot bizning haqiqatimizni qanday o’zgartiradi?
|

Tomas teoremasi: Badiiy adabiyot bizning haqiqatimizni qanday o’zgartiradi?

Ma’lumki, fikrlar moddiydir. Bu, ayniqsa, psixologiyaning qiziquvchan hodisasi mexanizmini tavsiflovchi Tomas teoremasi tomonidan aniq tasvirlangan. Unga ko’ra bizning xayollarimiz haqiqatni shakllantiradi. Agar siz unga qarasangiz, unda ikkita Tomas bor edi – 1928 yilda ushbu nom ostida sotsiologlar Uilyam va Doroti qiziq holatlarni tasvirlab berishgan. Ularning jasur gipotezasi quyidagicha: vaziyatni har qanday ta’rifi hozirgi kunni o’zgartiradi, kundalik darajadagi munosabatlarga,…