Differentsial psixologiya, uning xususiyatlari va usullari

Differentsial psixologiya, uning xususiyatlari va usullari

Differentsial psixologiya turli ijtimoiy, yosh va sinf guruhlari vakillarining psixologik farqlarini o’rganishga qaratilgan. Ushbu usul boshqalardan sezilarli darajada farq qiladi, bu erda ular odatda umumiy xususiyatlarni qidiradilar. Ushbu yo’nalishning muallifi Uilyam Stern, uning yordamida kontseptsiyaning o’zi ixtiro qilingan. Albatta, avvalgi olimlar ham differentsial psixologiya sohasida turli xil tadqiqotlar olib borishgan, ammo bu ishlar bir-biri bilan bog’liq emas…