O’zimizning nomukammalligimizga bo’lgan ishonch bizning xatti-harakatlarimizni va haqiqiy yoki xayoliy kamchilikka bo’lgan munosabatimizni belgilaydi. Bu umrbod aloqadir va shuning uchun “kamchilik” ga to’g’ri munosabatni rivojlantirish juda muhimdir.

Agar biz an’anaviy me’yordan farqlarimiz bilan kelisha olmasak, pastlik kompleksi rivojlanadi.

Bizning kamchiliklarimizni uch toifaga bo’lish mumkin:

  • jismoniy: “baxtsiz” jismoniy, nostandart balandlik, jamiyatda mavjud bo’lgan gender stereotiplariga mos kelmaslik;
  • aqliy: juda yuqori aql emas;
  • ijtimoiy: xarizma yo’qligi, muloqot qila olmaslik.