Mazkur metodika 3 – 4 yoshli bolalar tafakkurini o‘rganish uchun qo‘llanadi.

Metodikani o‘tkazish. Avval bolaga hozir unga bir necha rasm ko‘rsatilishi, ularda tasvirlangan bolalarda nimadir yetishmasligi, berilgan narsalar orasidan yetishmayotganlarini topish zarurligi tushuntiriladi. Bolaning vazifasi – rasmlardagi bolalarga yetishmayotgan narsalarni berilgan narsalar qatoridan topish.

Akme.uz

Natijalarni bahlosh:

10 – ball – vazifa 30 soniyadan kam vaqtda bajarildi.

8 – 9 ball – vazifa 31 – 49 soniyada bajarildi.

6 – 7 ball – vazifa 50 – 69 soniyada bajarildi.

4 – 5 ball – vazifa 70 – 89 soniyada bajarildi.

2 – 3 ball – vazifa 90 – 109 soniyada bajarildi.

0 – 1 ball – vazifa 110 soniyadan ko‘proq vaqtda bajarildi.

Tafakkurning rivojlanish darajasi:

10 –juda yuqori

8 – 9 – yuqori

4 – 7 – o‘rta

2 – 3 – past

0 – 1 – juda past.

Diagnostika sohasidagi ishingizga muvaffaqiyat yor bo‘lsin!

Metodika manbasi: Nemov R.S.Psixologiya: Ucheb.dlya stud.vыssh.ped.ucheb.zavedeniy: V Z kn. – Z ye izd. – M.: Gumanitar.izd.tsentr VLADOS, 1999. – Kn. Z. Psixodiagnostika. Vvedeniye v nauchnoye psixologicheskoye issledovaniye s elementami matematicheskoy statistiki. 104 – 106 betlar.