Mavjud bo’lish, mavjud bo’lgan tajribaga e’tiborni taqsimlash va fikrlar va his-tuyg’ularga befarq munosabatda bo’lish qobiliyati sifatida tavsiflangan onglilik, vijdonlilik, xushmuomalalik, ekstraversiya, nevrotiklik va ochiqlik kabi shaxsiy xususiyatlar bilan bog’liq. Oldingi tadqiqotlar shuni ko’rsatdiki, DEHB bo’lgan odamlar DEHB bo’lmaganlarga qaraganda ongni pastroq baholaydilar va shaxsiy xususiyatlarda farqlanadi. Biroq, mikrodozlash DEHB bo’lgan odamlarda bu xususiyatlarga qanday ta’sir qilishi aniq emas.

Bilimdagi ushbu bo’shliqni bartaraf etish uchun DEHB tashxisi qo’yilgan yoki DEHBning og’ir alomatlarini boshdan kechirayotgan kattalarda mikrodozning ong va shaxsiyat xususiyatlariga ta’sirini o’rganish uchun yaqinda o’tkazilgan tadqiqot. Kattaroq tadqiqotning bir qismi bo’lgan tadqiqot istiqbolli naturalistik dizaynga amal qildi. DEHB yoki DEHBga o’xshash og’ir alomatlari bo’lgan kattalar, ixtiyoriy ravishda psixodeliklarni mikrodozalashni boshlashni niyat qilganlar tadqiqotga jalb qilingan.