Psixologiyalar: Sizning ichingizda – filolog, yozuvchi va ruhoniyning turli rollari va turmush tarzi qanday taqsimlangan? Ular qanday yo’llar bilan aralashadi va qanday yo’llar bilan bir-biriga yordam beradi?

Rut Ozeki: Menimcha, bu taksonomiya masalasi, qandaydir yorliqlash. Men tushuntirishga harakat qilaman. Onam yapon, otam esa oq tanli amerikalik, shuning uchun men aralash irqda o’sganman. Yaqin vaqtgacha men kabi odamlar uchun yorliq yarim, yarim zotli, yapon tilida – “haafu” so’zi edi. Bu yorliq mening o’z-o’zini identifikatsiya qilishimning asosi bo’ldi va men kichikligimda qaysi yarmim yapon, qaysi yarmi amerikalik ekanligini tushunishga harakat qildim. Balki meni ikkiga bo’ladigan chiziq bordir? Va u qanday ketadi – vertikalmi? Gorizontalmi? Egrilik bilanmi?