Tadqiqotchilar ma’lum shaxsiy xususiyatlar (besh faktorli shaxs modeliga ko’ra, ekstraversiya, nevrotiklik, xushmuomalalik, vijdonlilik va yangi tajribalarga ochiqlikni o’z ichiga oladi) xarid qilish moyilligi bo’lgan odamlarda ko’proq uchraydi. Boshqa xususiyatlar, aksincha, bunday qaramlikning rivojlanishiga to’sqinlik qiladi.”Bizning tadqiqotimiz shuni ko’rsatadiki, nevrotik odamlar, shuningdek, ekstrovertlar xavf ostida. Ekstrovertlar ko’pincha xarid qilish orqali o’zlarini ifoda etishga harakat qilishadi, ular ham shu tarzda o’zlarining ijtimoiy mavqeini va jozibadorligini oshirishga harakat qilishadi. Nevrotiklar depressiv va tashvishli kasalliklarga moyil bo’lgan ishonchsiz odamlardir, ular xaridlar yordamida o’zlarining ichki muammolarini bostirishga va salbiy his-tuyg’ularni susaytirishga harakat qilishadi. Biroq, majburiy xaridlarning o’zi hissiy muammolarga olib kelishi mumkin, – deydi Sesiliya Andreassen. Tadqiqot shuni ko’rsatdiki, giyohvandlikning ushbu shakli belgilari ko’p jihatdan giyohvandlikning yanada og’ir turlari – alkogol va giyohvandlik belgilariga o’xshaydi.