Zarur material Turli so‘zlar banki

1- Qism.

Ko‘rsatma. Hozir men sizlarga 15 ta so‘z o‘qib beraman. Siz ularni ichingizda takrorlashingiz kerak. Kimki hamma so‘zlarni esda qoldira olmasa qo‘lini ko‘taradi. Hamma so‘zlarni esda qoldirish uchun necha marta takrorlash zarur bo‘lsa, men shuncha marta takrorlayman.

                                                                         Material

1.  Yuksalish.

2.  Ostona.

3.  Kuldon.

4.  Tamg‘a.

5.  Kolonna.

6.  Guldon.

7.  Karkas.

8.  Jo‘mrak.

9.  Chelak.

10.  Yangilik.

11.  Yodgorlik.

12.  Dazmol.

13.  Daraja.

14.  Klapan.

15.  Fop.

So‘zlarni hamma eslab qolguncha o‘qiladi.

            2- Qism.

            Ko‘rsatma. Endi sizlarga ikkinchi qism so‘z­larni o‘qib beraman, ular ham 15 ta. Ishlash tartibi ilgarigiday. Lekin bu 15 ta so‘zni bir hafta davomida, ya’ni kelgusi mashg‘ulotgacha esda tutish zarur.

1.  Stol.

2.  Daftar.

3.  Qoshiq.

4.  Kitob.

5.  Ko‘cha.

6. Gugurt.

7. Surat.

8.  Kalam.

9.  Stul.

10.  Odam.

11.  Yulduz.

12.  Mushuk.

13.  Shahar.

14.  Pul.

15.  Teatr.

So‘zlarni hamma eslab qolguncha o‘qiladi.

            Tekshirish   (mashg‘ulotning oxirida  o‘tkaziladi).

Kelgusi mashg‘ulot uchun berilgan so‘zlarni yozing. So‘ngra   oldingi  safar   yodlaganlaringizni  ham   yozing.

            Har bir qismdan eslab qolgan so‘zlaringiz sonini sanab chiqing, qaysi birida siz ko‘proq so‘z eslab qoldingiz? Nima sababdan?

            Xulosa. Xotiraning ko‘lami esda qoldirish muddati uchun tanlab olingan ustanovkaga bog‘liq.