Reproduktiv o’qitish usuli ko’plab o’qituvchilar uchun eng mashhur va maqbuldir. Ushbu usul yordamida faoliyat talaba tomonidan bilim olishga qaratilgan bo’lib, u holda u maxsus faoliyat ko’rsatmasligi kerak va ta’lim jarayoni hech qanday maxsus shartlarni talab qilmaydi. Ushbu maqolada siz reproduktiv o’qitish uslubining ta’rifi va uning afzalliklari va kamchiliklari haqida bilib olasiz.

Reproduktiv o’qitishning mohiyati

Reproduktiv usul – ilgari berilgan ko’rsatmalar va ilgari olingan bilimlarga muvofiq an’anaviy mashg’ulotlarni anglatadi. Bunday mashg’ulotlar texnologiyasi o’qituvchi taqdim etgan tayyor namunalar va misollar asosida talabalarning bilim va ko’nikmalarini shakllantirishga qaratilgan.

Reproduktiv usulda o’qitish juda mashhur bo’lib, bugungi kunda u boshqa usullar qatorida etakchi o’rinni egallaydi. Vaqt o’tishi bilan mashg’ulot shakli bir oz o’zgaradi, ammo mohiyati bir xil bo’lib qoladi.

Usulning xususiyatlari

Reproduktiv usul material o’quvchilarga allaqachon o’zgartirilgan va idrok etish uchun tushunarli bo’lganligi bilan bog’liq. Ushbu usulning belgisi shundaki, bolalar o’z mahoratlarini namoyish etishlari va biron bir narsa haqida o’zlari o’ylashlari shart emas, faqat o’qituvchini tinglab, aytilganlarni eslashga harakat qilishadi.

Ushbu o’quv modelining ikkinchi xususiyati – doimiy takrorlash zarurati. Bu barcha materiallarni tushunish uchun kerak, chunki barcha mavzular o’zaro bog’liqdir.

Uchinchi xususiyat – bu ta’lim jarayonining ko’p qirraliligi, chunki o’qituvchi har bir talaba uchun alohida sozlashi shart emas. Reproduktiv o’qitish usuli darhol katta guruhlarga qo’llanilishi mumkin.

Ishlab chiqarish usulidan farq

Reproduktiv va samarali usullarning o’zlari o’rtasida sezilarli farqlar mavjud. Birinchi holda, materialni o’zlashtirish o’qituvchi tomonidan ma’lumot berish orqali sodir bo’ladi, shu bilan birga talaba o’zini hech qanday namoyon qilmaydi va jarayonga ijodiy yondashmaydi.

Mahsuldor usul bolaga bilim olish uchun ma’lum bir ishni mustaqil bajarish imkoniyati berilganda va vazifalar shunday tuzilganki, talaba harakat qilishga majbur bo’ladi. Ushbu harakatlar materialni yaxshiroq tushunish uchun jadvallar tuzish, matndan javoblarni izlash va shuningdek, ba’zi ma’lumotlarni qanday tushunganligini tushuntirishni o’z ichiga olishi mumkin.

Natijada, reproduktiv texnikada bolaga barcha bilimlar beriladi va mahsuldor turda u saboq olish uchun mustaqil ravishda ba’zi xulosalar chiqarishi kerak.

Boshqa usullar bilan kombinatsiya

Pedagogikada reproduktiv texnika bilan mukammal birlashtirilgan uchta usul mavjud:

  1. Og’zaki usullar nutq yordamida takrorlanadigan ma’lumotni o’z ichiga oladi. Ushbu usul kontekst, o’qish, ma’ruza, eslatma yozish bilan tavsiflanadi.
  2. Ikkinchi guruhga ma’lumotni misol orqali ko’rishga imkon beradigan vizual usullar kiradi. Unga turli taqdimotlar, diagrammalar, jadvallar, rasmlar kiradi. Ushbu usul yordamida o’qituvchi talabaga ma’lumot etkazishi ancha osonlashadi.
  3. Amaliy guruhga talaba bevosita bog’liq bo’lgan vazifalar kiradi. Masalan, modellashtirish, applikatsiyalar yaratish. Shu bilan birga, talabalar ishni qanday bajarish uchun aniq algoritmga ega.

Reproduktiv usuldan foydalanishga misol

Reproduktiv usulning mohiyati juda funktsionaldir, chunki u ta’limda mutlaqo har qanday darsda ishlatilishi mumkin. O’qituvchi bolalarga ko’paytirish mavzusini tushuntirishga harakat qiladigan matematika darsini misol qilib keltirish mumkin. O’qituvchi darhol og’zaki va vizual usuldan foydalanadi, bolalarga barcha qoidalarni aytib beradi, shuningdek, barchasini rasmlarda va maxsus jadvallarda namoyish etadi.

Axborot-kognitiv qabuldan so’ng, o’qituvchi mustaqil ravishda doskada bir nechta misollarni hal qiladi, shunda barcha talabalar mohiyatini tushunishadi. Keyinchalik, o’quvchilarni doskaga chaqirishadi va misollarni o’zlari hal qilishlarini so’rashadi. Oxirgi daraja o’qituvchi bilimlarini sinab ko’rish uchun uyda so’raydigan uy vazifasi. Shu tarzda talaba materialni takroriy takrorlash orqali o’rganadi.

Reproduktiv o’qitish uslubining afzalliklari va kamchiliklari

Reproduktiv usul hozirda mashg’ulotlarda asosiy usuldir va yondashuvni o’zgartirish masalasi hali ko’rib chiqilmaganiga qaramay, o’zining afzalliklaridan tashqari, uning kamchiliklari ham juda ko’p.

Asosiy afzallik shundaki, o’qituvchi har bir o’quvchiga mavzuni alohida tushuntirish uchun ko’p vaqt sarflashiga hojat yo’q. Reproduktiv usul odamlarning katta guruhiga katta hajmdagi ma’lumotlarni taqdim etishni o’z ichiga oladi. Bundan tashqari, u har qanday mavzuga mukammal mos keladi va chegaradan chiqib ketishni talab qilmaydi.

Ushbu o’qitish uslubida afzalliklarga qaraganda ko’proq kamchiliklar mavjud:

  • o’qituvchi materialni tushuntirib berib, barcha o’quvchilar uni to’liq tushungan-bilmaganligini bilmaydi;
  • talabalar o’rganilayotgan mavzu bo’yicha munozaralar yoki so’rovnoma tashkil qila olmaydilar;
  • bolalarga intellektual salohiyatidan foydalanish imkoniyati berilmaydi;
  • muammoli moment – bu passiv talabalar, ular hatto materialni o’zlashtirishga urinmaydilar;
  • bola ma’lumotni to’g’ri eslamasligiga ishonadi, aksincha o’zi qilgan ishi esda qoladi;
  • ma’lumot ko’p marta takrorlanganda, yangilikning mohiyati yo’qoladi, bu esa bolaning yangi mavzuni tinglashni istamasligiga olib keladi;
  • bu usul bolalarni jalb qilmaydi, chunki ular o’zlarini ifoda eta olmaydilar, bu esa o’rganishni istamaslikka olib keladi.

Bugungi kunda reproduktiv usul universal bo’lganligi sababli zamonaviy maktablarda faol qo’llanilmoqda. Ushbu yondashuv o’z harakatlarida bolalarning ijodiy va intellektual qobiliyatlarini namoyon etishga qaratilgan emas, balki sinfda bolalar ko’pligi va dars vaqti cheklanganligi sababli qo’llaniladi. Shunga qaramay, haqiqiy mutaxassislar bolalarda bilimga bo’lgan muhabbatni shakllantirishga muvaffaq bo’lishadi. 

Manba: blog.wikium.ru