Abstrakt fikrlash nima?
|

Abstrakt fikrlash nima?

Abstrakt fikrlash mavhum tushunchalarda fikrlash qobiliyatini, ya’ni voqelikni kontseptual idrok etishni anglatadi. Bu ijodiy jarayonning muhim qismidir. Abstrakt fikrlash tasvirlarni, tushunchalarni yaratish qobiliyati bilan bog’liq va faqat odamlarga xosdir. Hayvonlar, hatto eng yuqori darajada tashkil etilgan bo’lsa ham, mavhum fikr yurita olmaydi. Abstrakt fikrlashni shakllantirish inson aqliy rivojlanishining muhim sohasidir. Abstrakt fikrlash bolalarda hayotning uchinchi yilidayoq juda erta…