Analitik fikrlashni rivojlantirishning samarali usullari

Analitik fikrlashni rivojlantirishning samarali usullari

Analitik fikrlash odamga ma’lumotni tahlil qilish va olingan ma’lumotlarni birlashtirishga imkon beradi. Uning ijobiy va salbiy tomonlarini baholash bilan aniq bir muammoni diqqat bilan ko’rib chiqishga imkon beradi. Tizimli-analitik fikrlash tufayli biz ongdagi ma’lumotlarni yaxshiroq anglashimiz, eslashimiz va qayta ishlashimiz, so’ngra ularni ko’paytirish va hayotda qo’llashimiz mumkin. Agar insonda shunday fikr mavjud bo’lsa, u har qanday vaziyatni…